เทคโนโลยีในระบบบริการ

GeneXpert® System

GeneXpert® System

On-site molecular diagnostics empowers Physician Office Laboratories (POLs) to more effectively support clinicians with value added services that will better guide clinical care, increase patient satisfaction, and improve efficiencies.

ดูเพิ่มเติม...

ทดสอบเทคโนโลยี A10003

คุณแม่ที่ควรรับตรวจ NIFTY

ในช่วงของการตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของทารกเบื้องต้น

ดูเพิ่มเติม...

cobasⓇ LiatⓇ PCR System

cobasⓇ LiatⓇ PCR System

For more information about specific programs, promotions, and reagent/analyzer volume guidelines, please consult your Roche representative.

ดูเพิ่มเติม...

ห้องปฏิบัติการ

NT-PRO BNP
(หน่วยเคมีคลีนิก)

ราคา

1,800 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Aerobic culture and sensitivity : EYE
(หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก)

ราคา

500 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Fungus: antimicrobial susceptibility test
(หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก)

ราคา

1,800 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

PCR for 16 Respiratory virus and 3 Respiratory bacteria
(ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลวินิจฉัย)

ราคา

3,840 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Flow-MDR for AML
(หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย)

ราคา

5,000 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

PCR for TEL AML1
(หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย)

ราคา

2,200 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Anti Mullerrian Hormone (AMH)
(หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก)

ราคา

1,750 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Thyroperoxidase Ab.
(หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก)

ราคา

780 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×